You are here

Шести българо-гръцки симпозиум

TitleШести българо-гръцки симпозиум
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsАсенова, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Pagination119–120
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyАсенова1992a