You are here

Четвърта национална младежка школа в Шумен

TitleЧетвърта национална младежка школа в Шумен
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsКолева, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume15
Pagination111–112
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКолева1990