You are here

Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки

TitleШеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsДанчев, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume15
Pagination125–126
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДанчев1990