You are here

XXXIII летен курс по полски език и култура (Курс „А“) във Варшава

TitleXXXIII летен курс по полски език и култура (Курс „А“) във Варшава
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsКолева, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Pagination122
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКолева1989