You are here

Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988)

TitleХ международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsТрифонова, Й, Гешев, В, Ангелова, И, Бояджиева, Е, Милева, В, Малджиева, В, Виларова, М, Михалик, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Pagination113–128
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТрифонова1989