You are here

Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина

TitleФилиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsБъчваров, Я
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Pagination93–94
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБъчваров1987