You are here

XVIII лятна славистична школа в Бърно

TitleXVIII лятна славистична школа в Бърно
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsЯнев, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Pagination127
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЯнев1986