You are here

Четвърта конференция по български език и литература

TitleЧетвърта конференция по български език и литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsВапорджиев, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Pagination123–124
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВапорджиев1985