You are here

Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“

TitleЮбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsБанова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Pagination126–127
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБанова1985