You are here

Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика

TitleЧетвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsКарастойчева, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Pagination126–127
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКарастойчева1983