You are here

Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага

TitleЮбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsКуцаров, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Pagination182–183
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКуцаров1982