You are here

Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР

TitleВтори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsЩернеман, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Pagination136–137
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЩернеман1981