You are here

Загребска славистична школа

TitleЗагребска славистична школа
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsМенкаджиева, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Pagination86
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМенкаджиева1980