You are here

Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн

TitleЧетвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsНицолова, P
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Pagination81–82
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyНицолова1980