You are here

ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц

TitleХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsВоборжил, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume29
Pagination147–148
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВоборжил2004