You are here

Цяровете на св. Козма

Врачъба козминаа

fol. 141aʳ Объринъ на врачъбѫ трѫдови:сѹшъше ꙇ: вь винѣ възваръше ꙇспити: рѣпнѣ великаго листвъе отокѹ: сътлъкъше : а корение его ѣзвѣ: Рѣдоковъ сътлъкъше ѩтромъ піти : (Лѹгъ глава тоі): трѧсавици: Егда же (на отрочѧмь) ходитъ. то не пѹщаетъ сѧ кры: осъта великаго: сѣмѧ естъ въ главахъ: да того: ћ : сътлъкъше вь винѣ дати: іспити: егда песъ бѣсенъ ѹѣстъ ли влъкъ: (змиі) него

fol. 141a ͮ млѣчъѣ корение: Егда бѫдетъ чл͠кѹ тѧжъка ѫтроба : ли отокъ : ли прохода не бѫдетъ : то корението варити вь винѣ : того чашѫ іспити: И то вѣдѣти: Аще не бѫдетъ прохода въскорѣ. то цѣлѫ солъ варити съ медомъ : то же въложити въ проходъ : ꙇ аще сѧ ѣзва запечетъ : то покрывъно листвъе любо коренъе сътеръше: то же сыпати на ѣзвѫ :

fol. 141bʳ Аще ногѫ ізломітъ : ли ізвинетъ то ръжанѫ (мокѫ) ти дрождъѫ прив(а)затъ: (Отогѣ брънтѣнъ?) : варивъше прилагати : ръватвѣ : Аще ліце начънъ болѣти : ли глава : то бѣлоі темъѣнъ : ти жлъцъ : лікъ полѣпівъше платъ до ѹшъю : приложіти : А егда віно течетъ : то зодъ істеръше : ти ісѣти : съ лоемъ : съмѣшъше : (ти сътирати) : Дѣтищю егда (бѫдетъ ве-

fol. 141b лика ѫтроба : ли растъ : то (ръжнѫ) мѫкѫ : ти дрождъѩ привѧзати : ѫтробѣ : чрѣмошь стрѹпѹ зълѹмѹ : Коню егда бѫдетъ чръвъ : шевеі конъскоі корѧ его въложити въ ѣзвѫ : Егда дѣсны гнъѭтъ : то чѧбръно коренъе сътеръ насіпаі : Аще (срцѫ бъки?) чръвле то пла-

fol. 141cʳ тъ на чиста : платъ ѹрѣзавъше : ті лъжицѫ новѫ: положити на тѣмени : пръвое платъ то же на немъ лъжицѫ. то же (ѣдіти) : Егда кашълетъ чл͠вкъ то оманъ варивъше вь винѣ : І : Чаі волиѣти : да единѫ испъетъ: Аще глава си /ѣ/тива

fol.141cv бѫдетъ : то овъча мотыла ти сало люби масъ о любо лоі : тѣмъ же помазати : Егда бѫдетъ стѹденица : то злъчъ м(ѣ)двѣждѫ : ті лоі ти (коры цехо?) выжегъше ти медъ (ти цѣлѫ) солъ : а чиры прилагати сѣрѫ медв...

Transcript: 

Псалтир на Димитър Олтарник, ръкопис 3/N, ХІІ век, 141ar-141cv.

Transcription: 
Екатерина Тодорова