You are here

лековник

(1) За бълхи – [вземи] от церна коза кръв и намажи метлата от вечерта, тури [я] в средата на стаята, [така че] да не убиеш ни една [бълха], а след това помети [стаята].

(2) От въшки и гниди [лек] - [вземи] овча жлъчка, бъркай у вино и мажи главата и навсякъде тялото; изгори кози рог, бъркай у зехтин и мажи.

(3) От краста [лек] – всякакво младо бръшляново листо и бадемово масло и сол и вино, бръшляна скълцай у хаван и солта, всичко заедно мешай и мажи.

(4) От улога на нога или ръка – напари я добре на баня и помажи [с] еленов мозък; и еленов рог настържи и измеси със зехтин и помажи ръката.

(5) От зла струпа [лек] – говежда жлъчка и от мечка смеси с мед и се мажи, и калкан стрий, смеси с каросмо и пий прежде [да изгрее] слънце. Комуто е в едно чрево, свари копрец у старо вино, наложи го с водата и омий чревото.

(6) Кой [се] опари, [да] вземе чернице лиске или лозиново и [да] свари с оцет и да наложи; заячини власи [да] сожежи, [да] стрие и посипе раната.

(7) От чреве у рана сожежи овнешки рог и посипуй у раната и скълцай прасково листе и стисни вода у раната.

(8) От усада – на половин вари коприва с листето, налагай жежко на половина.

(9) Ако [някого] ухапе куче, вземи свинско лайно и вежи.

(10) За благ мехлем за свака рана: зехтин, темнан и восок и сакъз, стопи у тиган и сипи у филджан, и помазуй раната.

(11) Аще хощеш да не се напиеш, да се яде горчиви бадеми и от зелка корен.

(12) От запор на вода има биле, зове се жаица – скълцай и пий с вода; аще ли е добиток, а ти посипи [билето] и закърми [добитъка].

(13) Кому се не спи, вземи изсуши сяра и помажи челото [му] и стрий копривно семе с брашнена вода и [му] мажи устата.

(14) Кой спи много, да пие от заек моч.

(15) От глава – кълцай пужел с бял теман и оцет вежи на слепи очи и скълцай синап, тури у мед, мажи глава върху синап  и сало мече, и пипер, и шурган, и клацай и три [пъти] намажи главата.

(16) Мерте бения икиот (исиот?) и мерджан и дарифилфил, да го скълца като сол, да го маже на гладно сърце.

(17) От квасеще у постели – вземи петльов гръклян, изгори [го], избъркай с топла вода, пи на ще[1] сърце, свински мехур изгори и напой с вино.

(18) От нузла-стипца – стипца и нишадър и карамфил по аспра от всичко, кълцай като брашно; и отсето харно, и да го сгрееш, дръж в уста колко мож да траеш.

(19) Кой пие пиявица, зехтин у оцет, тури и нагрей желязо и тури у него да се сгрее; и пий и чеснов лук лют с оцет и малко вино пий.

(20) Кой има камен у мехура, [да] земе лозови селзи с вино [да] свари и напои и корен чапарок скълцай [с] водата [от] него и от рак око с водата [го] напой.

(21) Ако жена няма мляко, земи лозиново листе и лестар и го свари с козе мляко и я напой.

(22) Коя жена няма мляко – морач зелен и кимион скълцай и мед и вино старо и напой я, и бяла лоза скълцай, напой с вино и босилково семе скълцай и напои с вино. И корен морачов с калица скълцай и напой.

(23) За рожба родити да напоиш хлебна кора и вежи на дясното бедро; и щом роди, по-скоро [я] отвържи, [за] да не изпадне дробът.

(24) Ако жена нема мажко дете, да изяде дървен червев и потом да изяде и върбова пупка.

(25) От еже возвратити от вов жена от мъжма[2] детети им восбраним сим еже невеликим лиске цвеклово свари с вода и полагай върху и земи кимион, и скълцай, [и] измешай в бобово брашно и с мед вовре жене отозем.

(26) Разумейте на месеци що ясти, що не ясти: септемврия ручай пресно млеко и вино пий, месец очование[3] не банай се, месец ноемврия чувай се со чеснов лук, месец декемврия чувай се от зеле и от купуза, месец януария вино не пий на гладно сърце, месец февруари с оцет ручай секо варено, месо[4] марта саноси[5] не казува, месец априлия секо зелено ручай не бой се, харно е, и яйца варени и печени и риби варени и печени ручай и вино пий, и на баня банай се, и пресно млеко пий, студена вода не пий, пущай си кръв и спи до мера, така подобает, и месец юния оцет яж, не бой се, и месец юлия подобает благо да се яде, месец августа зелено не яж, бели лук яж и оцет често, да не блуваш.

(27) От френк вземи лайкучка, вари с вода да пие, ако е излезла раната, надвор да сгорува тревата и да посипе раната.

(28) От тузли – балгим от 7 годин, оцет от 1 година, зехтин и френски бисер 5 драма и синап 50 драма; анасон 20 драма изпържи у тиган и размажи по кърпа и тури, дека боли да стои 24 сахата; и от бодеж добро е да наложи.

(29) От нежит – ротко брашно и вино и зехтин возвари, като со прашка тури на место дека боли.

(30) От живине – бръшляново семе харно го смеси с вода и с вино и кади место къде го боли; и враново яйце со сапун размъти и мажи; и найди 3 таралеже, издъно го разпори, измий му салото и вежи на раната да стои 24 сахате, и утре що видиш, никому не кажи, но чисти рано такожде и други 2 сотвори дондеже изиде матицу болезни и почудиши се таков вещи.

(31) За мурекеп мазия 10 драма и сипи кабрец 10 драма [и] 50 драма вода да възври добре, потом нека стои на слънце 10 дена, па сипи 10 драма оцет върл, и за парà небет шекер, и кълцай като брашно и кога [се] свари, прецади изсевра.

(32) За бодеж – дефней да го джвака, да го гълта вечер и заран.

(33) От вода и бодеж – дъбови шикарки стрий ги и лук чеснов и пипер с мед, и вежи на местото, дека боли и хрен стелци.

(34) Аще има трух, земи огозугубу скълцай и кади се.

(35) Кого боли гърло, ичемено брашно со зехтин мажи на гърло, аще ли у гърло [има] мехур, церн пелин скълцай, бъркай и с тиряк и с пипер и наложи на гърло; аще ли по язик [има] мехур, а ти бял пипер на гърло вежи.

(36) От кихавица – шишарка и пипер и босилково семе стрий и вежи у свилена кърпа [и] мериши.

(37) От кашлица – за аспра данчин и за аспра карамфил и за аспра ол дуръка харъ и за аспра исиот, скълцай наедно се то и попари трици и прецеди вода и тури го да се свари с тая вода и пий 3 утрини на гладно сърце или четири зарани.

(38) От кашлица – земи дуня и тури у гърне да ври добре, и кози рог и небетшекер за парà, и жешка вода; и харно завий се и спи да се сгрееш; и коприва кълцай, и прецади водата, и пий; и клотаново корене кълцай, и пий с вода; и морачово корене кълцай, и пий с вода и с вино.

(39) Кога болят зъби – рог еленов сожежи и до три пъти посипи и вечер с огън тохуми и да се кадиш, тухла, тури я у леген и завий се през глава.

(40) От болезни [при] зъби – от праскови корен с вода с вино свари и пий, стриена чубрица увежи у свилена кърпа [и сложи на болната] страна, и тиква суха разтрий и смеси.

(41) От зъбобол – найди от овца зъб, що я е вълк давил, и тури го у чиста кърпа [и] покади зъба, който боли.

(42) Кому мигат очите, да пие божурово семе преди слънце 40 зарани и секи ден.

(43) Кога болят очи, бял тамян, и от заяк сирище и морска пена и морска сол стрий и насипи на око [и да го подържиш] мало час.

(44) От очобол – скълцай морачово корене младо и лискето, измеси [от] яйце белтък и превежи на очи.

(45) От болест на око – от ястреб проход и желч сгори и положи на око и с мед.

(46) Ако болят уши – вода от корен на диви тикви и шарлаган капни в ушите.

(47) При оглушаване – козя кръв и пловка с лой измешай и вливай в ушите.

(48) От рана на ушите – ако тече кръв из ушите, а ти сипи от вино трагия с вода, аще ли тече, гнои, а ти с вино разтрий лой [и] капни в ушите.

(49) За глухота – кифурия и кимион и восък се то наедно [измеси], [направи го на] по-як конец, да се не скине [като] фитил в ушите. И козя кръв и от пловка мас измешай и сипи в уши.

(50) Ако фучи ухо, скълцай ново капиново лиске, смеси с мед и зехтин, сгрей го, и капни и от гъска сало не слано разтопи и капни.

(51) От цервеи в уши – кълцай от праскова листе и стисни в уши водата.

(52) Кому тече кръв от нос – напиши на книга и положи на челото.

(53) Кой онемее от болест – изгори воловски рог и кади лицето му.

(54) За черни коси – шишарки разтрий и троску железну у вода с оцет и вари и сипи у шише и тури на слънце да стои 10 дена и помазвай власите.

(55) За вежди – от кърлеж кръв и дафиново масло разтрий, заколи щъркел с жълтица и [с] кръвта помазвай веждите.

(56) Отеже возвратити власи, и дафиново масло, и къкрица и пържи, и мешай и помазвай власите много дни.

(57) От маясил – ока пресно овче млеко и церно грозге 26 зърна, и да му извадиш семето, [и] 2 балучки чеснов лук вари и пий, и ручай.

(58) От маясил на жена – прасково лиске и карамфил и за аспра къна да ври с вода и мало мед да [се] измеша и да пие; и да скълца сусам, и да избърка, и мажи на върха на гърдите на рана.

(59) Кому се развие пъпа – изкопай мения корен, разтрий с мед и с вода и с тамян и пий, и тури на пъпа.

(60) От далак на мало дете – помажи го с нетопен мед и после от зелка росно лиске налагай на сърцето.

(61) Аще ба прохода пашова – семе стрий със сол, възвари го и пий, и от хабад семе кълцай и пий с вода.

(62)  Кому излази дебелото черво – от пужел … пи, стрий като брашно, преж… избриши и омий с топла вода, и посипвай сухо лайно от вълк, отрий го и посипи.

(63) От сърце - скълцай храстови шишарки и пий с вино или капиново корене, или шипково, или трендафил вари с вино и мед, или и козлец с просеник яж на гладно сърце.

(64) От сърце – туфекчийски лок и исиот стрий го и вари го, и на гладно сърце пий; и от грач магдали горки да меша.

(65) От тегоба на сърце – фирфурия и нишадър драм и половина и пелин, се то наедно скълцай, тури у вода у филджан 3 зърна, пий на гладно сърце.

(66) От стомах – мажи се с мед от гърди до доле, и васакоеление; стрий суха чубрица и харно насоли меда, и дови се да стои 24 сахате.

(67) От сърце лек – вземи корени [от] тревата карвавиче, и мазия, и стипци 140 драма, изпечи я с карамфил, и нова керемида ненатопена и [на] дренки клощинките, и от нар кората, да кълца се то наедно и да го вари с мед, да прави маджун, да го яде на гладно сърце.

(68) Кога сърцето много боли, земи от заек кожа, тури на връшник на огин да се юслепия харно, положи кожата от местра на връшника да изгори све, скълцай я у хаван и пресей я, да пие с кафе.

(69) От ветър, от вси немощи има биле, зове се травол, покрай реките расте, вземи и го гризи.

(70) От ветър – вари павер и долива – 3-4 прецари вода и отпечи хума изкълцана, тури я у вода и напари се на баня и омий с харна ракия, па мажи онои тво… 3 или 4 пъти.

(71) От ветър … итиран… да ври черни косъ с вино да пие.

(72) От зъл ветър на сърце вземи черно грозге и тирак и афион да скълцаш, да правиш хапове като лешници и за 9 вечери по 2 да гълташ и по заран вода не пий и на тоя яд с огън скълцай водата му с мед у филджан и през деня пий на гладно сърце.

(73) От ветар по бедре – вземи афион половин драм и зехтин, тури у един калайдисан сахан да се стопи, седни при огъня, намажи харно, увий се с чисто платно и легни от вечерта.

(74) От глава – скълцай 37 пужела.
[1] В изданието неправилно „пинаще“. Има се предвид ‘на гладно сърце, на празен стомах’.

[2] Неясно

[3] Вм. ‘октомврия’.

[4] Вм. ‘месец’.

[5] Вм. ‘съня си’.

ъня си’.

Transcript: 

Ръкопис 407НБКМ, София, ХIX в., 9 л.

Естествознание. Стара българска литература. Том 5. Съст. и ред.: А. Милтенова. София, 1992, 273-278.

Публикацията пресъздава с осъвременен правопис изданието на Е. Спространов от 1906-1907 г.

Manuscript Articles:
Transcription: 
Ирина Кузидова-Караджинова