You are here

въпросо-ответна литература

Синоними: 
въпросо-отговори
Author: 
Анисава Милтенова

Анастасий Синаит

Светец, известен богослов и църковен деятел, игумен на манастира Св. Екатерина на Синай. За живота му не е известно почти нищо и често е отъждествяван с други отци на църквата с името Анастасий - това са антиохийските патриарси Анастасий I Синаит и Анастасий II Синаит,  както и четирима монаси със същото име, живели през VII-IX в, автори на разнообразни съчинения, предимно кратки дидактични творби. В повечето случаи е трудно да се установи авторството на приписваните му произведения или все още се водят научни дискусии по въпроса.

Фотий

Византийски патриарх и богослов. Произхожда от аристократичен род: баща му Сергий е спатарий, брат на патриарх Тарасий (784–806). Известно е, че получава високо образование. През 838 г. е включен в посолството до арабския халиф Мутасим (833–842). Назначен е за протасикрит, началник на императорската канцелария и  протаспатарий.  След свалянето на патриарх Игнатий (847–858, 867–877) е през 857 г. издигнат на патриаршеския престол, без да са спазени изискванията на канона (857–867).

Разумник-указ

Оуказь за г҃а нашего іс҃ ха҃

Препис в ръкопис № 433, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София, л. 50а-68б

  1. М(с)ца · марта а҃/!/* дн҃ь · //50v вьск҃р(с)си гостѣ своего · Лазарѣ ·
  2. м(с)ца · марта ·иі҃· дн҃ь · створи б҃ь цвѣтоносїе ·
  3. м(с)ца т(г)о ·к҃а· створи б҃ь · прѣѡбраженїе ·
  4. м(с)ца т(г)о ·к҃в· створи б҃ь ве(ч)рѫ · таинѫ ·
  5. м(с)ца т(г)о ·к҃г· распѫт сѫ г҃ь б҃ь ·
  6. м(с)ца т(г)о ·к҃д· по[г]ребе сь г҃ь б҃ь ·
  7. м(с)ца того ·к҃е· вьскр(с)е Хс҃ ·

Разумник

Ꙋьпро(с). ст҃го ѥфрѣма. ѿ стсемь (!) васии. (sic) ѡ҃че бл҃вы

Сборник № 29, ок. 1380 г., манастир Савина, Черна гора, 53б-59а

(1) В не(д)лю створи б҃ь н҃бо и ꙁемⸯлю д҃нь и нощь и вⸯса вьселеньньна (sic). вь пон(дл)кь створи сл҃нце и н҃бо и м(с)ць и в҃се нб҃снаꙗ. вь вⸯтр(к)ь раи насади. вь срѣ(д) оустави води вь мероу. вь чтв(к)ь и повеле и створише вьси скоти. и гади и в҃сь пьтици перьнатиѥ. вь пет(к)ь сьтвори б҃ь амамоу (sic). и вь соу(б) д҃шоу б҃ь даде адамоу. и ѡживи ѥго.

Разумник

Въпросо-ответна творба, възникнала като компилация от няколко гръцки източника и от оригинални съставни части, внесени от старобългарския книжовник. Въпросите и отговорите са подредени състематично: сътворението на света последователно по дни; историята на човешкия род; устройството на небесата и на вселената; някои събития от Стария завет; сведения от средновековното естествознание и география (за големината на слънцето, месеца и звездите, на какво се държи земята, откъде се е взел огънят, ветровете, облаците и валежите). Предполага се че в основата си текстът има връзка с грц.