You are here

втора палатализация на веларите

Синоними: 
втора регресивнa палатализация на веларите, втора палатализация
Author: 
Андрей Бояджиев