Вие сте тук

Библиография

Експортирай 27 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Максим Сл. Младенов  [Отмени всички филтри]
1991
Младенов, М. Сл.. (1991). Александру Росети (1895–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 125–126.
Младенов, М. Сл.. (1991). Библиография на трудовете на Христо Холиолчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 126–130.
1989
Младенов, М. Сл.. (1989). Александру Граур (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 124–125.
1988
Младенов, М. Сл.. (1988). Аритон Врачу (1927–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 235–236.
1987
Младенов, М. Сл.. (1987). Йоргу Йордан (1888–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 128.
1985
Младенов, М. Сл.. (1985). Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 36–43.
1984
Младенов, М. Сл.. (1984). Втори залцбургски славистични разговори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 123–125.
Младенов, М. Сл.. (1984). За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 29–31.
Младенов, М. Сл.. (1984). Форми змия и зъмя в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, 97–107.
1983
Младенов, М. Сл.. (1983). Иван Кънчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 128–129.
Младенов, М. Сл.. (1983). Има ли в българския език фразеологизъм пара пи{(та)}?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 42–44.
Младенов, М. Сл.. (1983). Трети българо-румънски симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 125–126.
1982
Младенов, М. Сл.. (1982). Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 50–66.
Бояджиев, Т., & Младенов, М. Сл.. (1982). Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 184–189.
1981
Младенов, М. Сл.. (1981). Българските диалекти в CP Румъния. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 228–236.
Младенов, М. Сл.. (1981). Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 61–67.
Младенов, М. Сл.. (1981). Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 81.