Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Парашкевов, Борис  [Отмени всички филтри]
1999
Парашкевов, Б.. (1999). Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24, 26–33.
1993
Парашкевов, Б.. (1993). Няколко случая на хетеросемия в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 25–30.
1992
Парашкевов, Б.. (1992). Боян Джонов (1918–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 82.
1990
Парашкевов, Б.. (1990). Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 248–252.
1984
Парашкевов, Б.. (1984). Валентин Кипарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 132.
1981
Парашкевов, Б.. (1981). Constantini G{\u a}l{\u a}bov professoris in memoriam (1892–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 84–85.
Парашкевов, Б.. (1981). Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 181–189.
Парашкевов, Б.. (1981). Професор доктор Юка Хюркянен (1942–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 85–86.
1979
Парашкевов, Б.. (1979). Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 20–29.