Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Христов, Паисий  [Отмени всички филтри]
1989
Христов, П.. (1989). Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 129–132.
1981
Христов, П.. (1981). За въпросителните и относителните думи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 42–47.
1979
Христов, П.. (1979). Спомагателните глаголи в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 12–17.
Христов, П.. (1979). Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 79–88.
1978
Христов, П.. (1978). Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 73–83.