Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Христова, Боряна  [Отмени всички филтри]
2003
Христова, Б., Караджова, Д., & Узунова, Е.. (2003). Бележки на българските книжовници. (Том 1-2, Том 1). София: Народна библиотека "Св. св. Кирил и методий".
Христова, Б., Караджова, Д., & Узунова, Е.. (2003). Бележки на българските книжовници X-XVIII в. (Том Т. 1. X-XV в. , 49-50, № 59; с. 107 (превод), с. 163-164 (коментар и библиография). София: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Христова, Б., Караджова, Д., Узунова, Е., & Райков, Б.. (2003). Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век (Том 1. Х–ХV век). София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Райков, Б., & Христова, Б.. (2003). Палеографски наръчници. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 41–46).
1992
Христова, Б.. (1992). Протоевангелието на Яков в старата българска книжнина. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
1989
Христова, Б.. (1989). В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, 111–113.
1986
Райков, Б., Кодов, Х., & Христова, Б.. (1986). Славянски ръкописи в Рилския манастир (Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги], с. 132). София: Наука и изкуство .