Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Райков, Божидар  [Отмени всички филтри]
2003
Христова, Б., Караджова, Д., Узунова, Е., & Райков, Б.. (2003). Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век (Том 1. Х–ХV век). София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Райков, Б., & Христова, Б.. (2003). Палеографски наръчници. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 3, 41–46).
1991
Райков, Б.. (1991). Проф. д-р Александър Младенович на 60 години.. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, 102–104.
Райков, Б.. (1991). Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, 39–49.
1986
Райков, Б., Кодов, Х., & Христова, Б.. (1986). Славянски ръкописи в Рилския манастир (Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги], с. 132). София: Наука и изкуство .
1980
Райков, Б.. (1980). Бележки към историята на българския тайнопис. В Помощни исторически дисциплини (Том 2, 236-241). София.