Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Кодов, Христо  [Отмени всички филтри]
1986
Райков, Б., Кодов, Х., & Христова, Б.. (1986). Славянски ръкописи в Рилския манастир (Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги], с. 132). София: Наука и изкуство .
1985
Кодов, Х.. (1985). Ефрем Сирин. Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 677-680).
Кодов, Х.. (1985). Ефрем Сирин. Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 677-680).
1983
Издал вместе с греческими подлинниками и с историко-юридическим введением А. С. Павлов
1973
Ангелов, Б. Ст, & Кодов, Х.. (1973). Климент Охридски. Събрани съчинения (Том 3. Пространни жития на Кирил и Методий). София: БАН.
1966
Кодов, Х.. (1966). Фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка. В Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му ( 121-131). София.
1964
Стоянов, М., & Кодов, Х.. (1964). Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий” (Том 3). София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.