You are here

загадка

Синоними: 
гатанка
Препратка към термин: 
Author: 
Анисава Милтенова

Сказание за дванадесетте сънища на цар Шахиншахи

Произведението, известно под това заглавие, се смята за едно от апокрифните съчинения, проникнало в славянската традиция от източните литератури с византийско посредничество. Сюжетът представлява тълкувание на 12 символични сънища, които е сънувал цар с името Шахаиши (Шаикиша, Шакиш), разтълкувани от мъдреца Мамер (Амер). Името на царя най-често се свързва от изследователите със средноперсийската форма Шахиншах, т.е. “цар на царете”, а за Мамер има различни предположения, едно от които е, че предава името на перисийския бог Митра.

Сказание за дванадесетте сънища на цар Шахиншахи

Слов(о) ѡ в҃і снѣхь. иже видѣ цр҃ь Шаикьшь. ѿче. блг҃виі.

Препис в сборник № 29 от манастира Савина, ок. 1380 г., л. 70а–75б.

И р(ч)е цр҃ь шаикышьь приꙁовите ми пр(о)р кы. да пр(о)рокоуть .ві҃. сновь иже видѣхь вь сне. и придѣ мамерь. пр(о)ркь и р(ч)е моудри цр҃оу шаикышоу. великомюдрѣиши тебе нѣ(с) дань ни ѥдинь ѿ сновь сихь иже видѣ.