Вие сте тук

Библиография

Експортирай 19 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Тасева, Лора  [Отмени всички филтри]
2004
Добрев, Иван, авт . 2004. XIV век – класицизъм или пракрити. В , Преводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003), 17-26. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите: Доклади От Международната Конференция (София, 26-28 Юни 2003). София: Горекс прес.
Тасева, Лора, авт . 2004. Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–68.
Спасова, Мария, авт . 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите). София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2003
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Татяна Илиева (ред-ри).. 2003. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. (ред-ри)Лора Тасева, Йовчева, Мария & Илиева, Татяна. Старобългарският превод на Стария завет. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София: БАН ; КМНЦ.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева, Лора, Мария Йовчева & Светлина Николова, авт-ри . 2003. Книга на пророк Йезекиил с тълкования. Старобългарският превод на Стария завет. Том 2. (Старобългарският Превод На Стария Завет). София.
Тасева, Лора, авт . 2003. Синаксар. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 622-624. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Попов, Георги, авт . 2003. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003, 173–184. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26–28 Юни 2003). София: Горекс Прес.
1998
Тасева, Лора & Мария Йовчева, авт-ри . 1998. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–39.
1997
Тасева, Лора, авт . 1997. Книгата на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 12–30.
1994
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–51.
1992
Тасева, Лора, авт . 1992. Непознати евангелски хомилии в южнославянски триоди от {ХІV–ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–32.
Йовчева, Мария & Лора Тасева, авт-ри . 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–49.
1989
Тасева, Лора, авт . 1989. Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от ХІІІ до {ХІV} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 47–54.