Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Милтенова, Анисава  [Отмени всички филтри]
2011
Велковска, Е., & Иванова, К.. (2011). Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В Р. Койчева & Милтенова, А., Studia medievalia Slavica et Byzantina (Том 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2009
Милтенова, А.. (2009). Повествователни жанрове ХІ-ХІІ век. В История на българската средновековна литература ( 425-428). София.
Милтенова, А.. (2009). Повествователни съчинения през ХІІІ-ХІV век. В История на българската средновековна литература ( 468-476). София.
2008
Йовчева, М.. (2008). Старобългарската химнография. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 104–125). София: Изток–Запад.
Славова, Т.. (2008). Църковно-юридически паметници през XIII век. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 460–465). София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2008). Юридическа литература. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 192-201). София: Изток-Запад.
2003
Милтенова, А.. (2003). Козма Индикоплевст. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 259-260).
Милтенова, А.. (2003). Палея. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 343-344). Велико Търново: Абагар.
1996
Милтенова, А.. (1996). Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII–ХIV век. В Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров ( 74–86). Шумен.