Вие сте тук

седален

Автор: 
Регина Койчева

Седални от службата за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

сѣ(д). гла(с) а҃. ⁘

препис в Драганов миней от края на ХІІІ – началото на ХІV в.

Непорочнаа агница и честна г҃ви. съчета сѧ таино въ чстѣ жи(т) добро(т)ѫ бгмⸯ данⸯнѫѫ ти.

себе ѹкрасивши. тѣмже и приѫтъ ицѣление. бл(д)тъ.

ѹврачюѫщи стр(с)ти и притѣкаѫщи ти силоѫ д҃хвноѫ⁘

 

Същанием (sic!) си ꙁвание створи именованⸯнои. тъꙁноименитнѫѫ славѫ твоѫ вⸯ въселенїе.

наре(ч) сѧ Параскевии. прп(д)обнаа. тѣмже точиши ицѣленїꙗ и м҃ли сѧ ꙁа д҃шѫ нашѫ⁘