You are here

Слово за шестия ден от Шестоднев. Йоан Екзарх

Details

Author: 
Камелия Христова