You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
2013
Лявданский, А. К. 2013. Завет. In , Православная энциклопедия, vol. 19, 449-457. (Православная Энциклопедия). Москва.
Димов, Венцислав. 2013. Заклинание (срещу болест). In , Българска народна медицина: Енциклопедия, 207. (Българска Народна Медицина: Енциклопедия). София: АИ "Проф. Марин Дринов".
Пашов, Петър. 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч 19. (Българска Реч). 8 – 10.
Геймън, Нийл. 2013. Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите. Приливи. Блогът на библиотекаря. (Приливи. Блогът На Библиотекаря). Весела Ангелова. http://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/.
Иванова, Елена Ю. 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч 19. (Българска Реч). 96 – 99.
Буров, Стоян. 2013. Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. Българска реч 19. (Българска Реч). 32–43.
Парижкова, Любомира. 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. In , Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София, 109–117. (Дигиталното Настояще И Бъдеще : Икономически, Културни, Образователни, Правни И Технологични Въздействия. Сборник С Доклади От Научна Конференция С Международно Участие, 9-10 Април 2013 Г., Метрополитън Хотел, София). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Любомира. 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.. In , Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици, 223-226. (Добри Практики За Читателска Компетентност При Деца И Ученици). София: За буквите – О писменехь.
Макаров, Е, А Лукашевич & Э Шевченко. 2013. Иосиф Песнописец. In , Православная Энциклопедия, vol. 26, 58-68. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/673697.html.
Атанасова, Десислава. 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–108.
Велкова, Йорданка & Марина Джонова. 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч 19. (Българска Реч). 32 – 41.
Трендафилова, Алиса. 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In , "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). ("събитие И Безсмъртие" (Литература, Език, Философия, Наука). Сборник Доклади От Международна Научна Конференция. Фслф, Су "св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 Г.). София: Софийски университет.