You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Trifunovih1990 is   [Clear All Filters]
2013
Стоянова, Надежда. 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Автореферат.
Тишева, Йовка. 2013. Структура на разговора. Българска реч 19. (Българска Реч). 11 – 19.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Кенанов, Димитър. 2013. Теодор Дафнопат и текстологията на Симеоновия „Златоструй“. In , Преславска книжовна школа, vol. 13, 101–116. (Преславска Книжовна Школа). Шумен.
Шушлина, Весела. 2013. Функции на обръщението. Българска реч 19. (Българска Реч). 42 – 49.
Божанкова, Ренета. 2013. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Мирчева, Елка. 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Парижкова, Любомира. 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие 4. (Образование И Технологии. Иновации В Обучението И Познавателното Развитие). 307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf.
Харалампиев, Иван. 2013. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева (18.I.1920–25.VIII.2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика 37(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–121.
Васильева, Евгения. 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa. (Вестник Иркутского Государственного Лингвистического Университетa). 128–133. http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127.
2012
Тотоманова, Анна-Мария. 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–85.
Илиева, Татяна. 2012. Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева. Българска реч 18. (Българска Реч). 68–71.
Муканова, Поли. 2012. Amor fati. Кюстендил: Народно читалище „Зора“.
Vakareliyska, Cynthia M. 2012. Archaic Constantinople Typikon Commemorations in the Menologion to Apostolus De{\v c}ani-Crkolez Nr 2. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–103.