You are here

чети-миней от "смесен" тип

Синоними: 
чети-миней от “преходен” тип
Препратка към термин: 
Author: 
Мая Петрова-Танева