You are here

писменост

Ключови думи: 
Препратка към термин: 
Author: 
Андрей Бояджиев

Сказание за буквите от Константин Костенечки

Сказание за буквите или Разяснено изложение за буквите е творба на старобългарския книжовник Константин Костенечки – Философ (ок. 1380 - трето десетилетие на XV в.). Той работи  в Белград, при двора на сръбския владетел Стефан Лазаревич през първата четвърт на XV в.). Произведението е създадено е преди 1418 г. и е запазено в единствен препис от 40-те години на XVII в. (Белград, Патриаршеска библиотека, № 120).

Сказание за буквите от Константин Костенечки

Сказаниѥ изьꙗвленно ѡ писменех

Карловацки препис от 1645 г., Патриаршеска библиотека - Белград, № 120

Сказанїе изьꙗвленно ѡ писмене(х), како дръжати се, да не прѣложеніе(м) си(х) рстлѣвают се бж(с)твнаа писанїа. и како и кои(м) ѡбразо(м) и н҃нꙗ ново издаваемаа погыбають.  вьсег(д)а блг҃очьстивїи самодръжци тъщоут се о изданїи, ѡбрѣтаюше си(х) растлѣнны(х). и ѡ одѣанїи си(х), и знамени(х). ибо не въ писмене(х) тъчїю растлѣвают се, нь и вь сила(х) гласа, и оученїи ѡтрочеть. и различїи мнѡѕѣ(х). ѡ ихже длъжни есмы назнаменати коемоуж(д)е ѡбраз.