You are here

житие народно

Синоними: 
монашеско житие
манастирско житие
Ключови думи: 
Препратка към термин: 
Author: 
Мая Петрова-Танева

Народно (безименно) житие на св. Иван Рилски

Пространна агиографска творба, посветена на първия български отшелник и основател на Рилския манастир. Народното житие е най-ранното известно съчинение за българския светец. Написано е през XII в., преди 1183, тъй като в него липсват сведения за пренасяне на мощите му в Унгария. Предполага се, че неговият автор е монах от Рилската обител. Отнася се към типа жития, изградени както на основата на канонични, така и на фолклорни, апокрифни и богомилски произведения (предания, легенди).

Народно (безименно) житие на св. Иван Рилски

М(с)ца ѡ(х)то(м)врїа ѳ͠і. Житие и жизнь прѣпо(д)бнаго ѿца нашего Іѡанна, пꙋстыножителѣ Рылскаго и о прѣнесенїи моще(м) его. Ѻче благослови

Препис на житието в Сборник с канони, служби и жития за св. Иван Рилски от последната четвърт на ХV в. (РМ 1/26), под дата 19.X., л. 41‒54.

Бы(с) члвкь дховень, блговѣрень и хр(с)толюбивь, боѧ сѧ Ба и страхѡ(м) слꙋжа емꙋ, и безь сльзахь николиже прѣбываѧ, нѫ възпоминаѧ слово пр(о)рчьское, иже ре(ч)но бы(с) ѹсты Дв(д)выда. Измїѫ на въсѣкѫ нощь ложе мое, и сльзами моими постелѧ моѧ омочѫ (Пс. 6, 7). И тако въ вѣрѣ велицѣ сыи, въставь изыде из мира. Бѣше бо пастырь и ничто же имѣѧ, тъкмо брата единого и вола. И егда помысли изыти въ пꙋстынѧ, поѧ вола и поиде.