Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Куев, Куйо  [Отмени всички филтри]
1988
Куев, К.. (1988). Черногорският препис на Храбровото сказание. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, 103–112.
1985
Куев, К.. (1985). Георги Хировоск. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 477-478). София: Издателство на БАН.
1979
Куев, К.. (1979). Новооткрити преписи на Азбучната молитва. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, 26–33.
1969
Ангелов, Б. Ст. (1969). Климент Охридски – автор на общи служби. В Б. Ст Ангелов, Ангелов, Д., Динеков, П., Куев, К., & Мирчев, К., Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му ( 237–259). София: БАН.
1967
Куев, К.. (1967). Черноризец Храбър (с. 448). София: Издателство на БАН.