Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Куев, Куйо  [Отмени всички филтри]
1991
Куев, Куйо & Лидия Шверчек, авт-ри . 1991. Проф. Йежи Русек – виден славист и българист. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–116.
1988
Куев, Куйо, авт . 1988. Черногорският препис на Храбровото сказание. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 103–112.
1985
Куев, Куйо, авт . 1985. Георги Хировоск. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 477-478. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.
Куев, Куйо, авт . 1985. Проложните жития за Кирил и Методий в ленинградските хранилища. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–36.
1979
Куев, Куйо, авт . 1979. Новооткрити преписи на Азбучната молитва. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–33.
1969
Ангелов, Боню Ст, авт . 1969. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му, 237–259. (Константин – Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100 – Годишнината От Смъртта Му). София: БАН.
1967
Куев, Куйо, авт . 1967. Черноризец Храбър. София: Издателство на БАН.