Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Динеков, Петър  [Отмени всички филтри]
1995
Динеков, Петър, авт . 1995. Иван Рилски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 25−33. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Икономова, Живка, авт . 1995. Йоан Екзарх. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 186–190. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Минчева, Ангелина, авт . 1995. Калки в старобългарски език. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1995. Кирил и Методий в славянските печатни книги от XV – XVII в. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 283–286. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Динеков, Петър (ред).. 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 2. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Кожухаров, Стефан, авт . 1995. Миней. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 679–681. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Тончева, Елена, авт . 1995. Музиката в България през IX–X век. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 762–773. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 1995. Носовки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 833 – 837. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Кожухаров, Стефан, авт . 1995. Октоих. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 846–848. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
1991
Динеков, Петър, авт . 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–12.
Динеков, Петър, Ангелина Минчева & Румяна Павлова, авт-ри . 1991. Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). . Том Том 1. Изследвания и текст. София: Издателство на БАН.
1985
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34 – 49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки, старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34–49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Пенев, Пеньо, авт . 1985. Апостол. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 93–101. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Издателство на БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомил. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 208–209. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилска книжнина. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилство. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 212–216. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Боню Ст & Климентина Иванова, авт-ри . 1985. Вести за Кирил и Методий в български, сръбски и източнославянски ръкописи. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 371–376. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Илчев, Петър, авт . 1985. Глаголица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 491–509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Иванова, Климентина, авт . 1985. Житийна литература. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 689-698. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Динеков, Петър (ред).. 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия. (ред)Петър Динеков. . Том 1. София: Академично издателство "Марин Дринов".