Вие сте тук

Библиография

Експортирай 34 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Динеков, Петър  [Отмени всички филтри]
1995
Динеков, П.. (1995). Иван Рилски. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, с. 25−33).
Икономова, Ж.. (1995). Йоан Екзарх. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 186–190). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Минчева, А.. (1995). Калки в старобългарски език. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 209–212). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Ангелов, Б. Ст. (1995). Кирил и Методий в славянските печатни книги от XV – XVII в. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 283–286). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Добрев, И.. (1995). Кирилица. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 301 – 316). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Динеков, П.. (1995). Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Кожухаров, С.. (1995). Миней. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 679–681). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Тончева, Е.. (1995). Музиката в България през IX–X век. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 762–773). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
Илчев, П., & Велчева, Б.. (1995). Носовки. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 833 – 837). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Кожухаров, С.. (1995). Октоих. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 846–848). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
1991
Динеков, П.. (1991). Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, 6–12.
Динеков, П., Минчева, А., & Павлова, Р.. (1991). Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) (Том Том 1. Изследвания и текст). София: Издателство на БАН.
1985
Илчев, П.. (1985). Азбуки. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 34 – 49). София: БАН.
Илчев, П.. (1985). Азбуки, старобългарски. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 34–49). София: БАН.
Пенев, П.. (1985). Апостол. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 93–101). София: Издателство на БАН.
Ангелов, Д.. (1985). Богомил. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 208–209). София: БАН.
Ангелов, Д.. (1985). Богомилска книжнина. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 209–212). София: БАН.
Ангелов, Д.. (1985). Богомилство. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 212–216). София: БАН.
Илчев, П.. (1985). Глаголица. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1, 491–509). София: БАН.
Иванова, К.. (1985). Житийна литература. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1-4, Том 1, 689-698). София: БАН.
Динеков, П.. (1985). Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 1). София: Академично издателство "Марин Дринов".