Вие сте тук

Библиография

Експортирай 63 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Анисава Милтенова  [Отмени всички филтри]
2013
Милтенова, Анисава, авт . 2013. Сказание о двенадцати снах царя Шахиншахи: новые данные. Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) ХІІ(6). (Христианский Восток. На Основе Материалов Международной Конференции «Интерпретация Текста В Культуре Христианского Востока: Перевод, Комментарий, Поэтическая Обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011).
2009
Милтенова, Анисава, авт . 2009. Исторически съчинения. В , История на българската средновековна литература, 184-193. (История На Българската Средновековна Литература).
Милтенова, Анисава, авт . 2009. Сборници с неустойчив, непостоянен състав. В , История на българската средновековна литература, 715-718. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2008
Стойкова, Ана, авт . 2008. Агиографията през IX-XI век. В , История на българската средновековна литература, 130–142. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Акростихове. В , История на българската средновековна литература, 114–115. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Томова, Елена, авт . 2008. Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В , Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София), 135−165. (Слово: Към Изграждане На Дигитална Библиотека На Южнослав. Ръкописи: (Доклады От Междунар. Конф. 21-26 Февр. 2008 Г., София). София.
Славова, Татяна, авт . 2008. Йоан Екзарх. В , История на българската средновековна литература, 243–246. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2008. Константин Преславски. В , История на българската средновековна литература, 240–245. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Нови макрожанрови състави. В , История на българската средновековна литература, 561-566. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария, авт . 2008. Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В , История на българската средновековна литература, 121–125. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Йовчева, Мария & Анисава Милтенова, авт-ри . 2008. Преводи със спорен произход. В , История на българската средновековна литература, 264-265. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2008. Старобългарската непесенна поезия . В , История на българската средновековна литература, 126–130. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Теологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание. В , История на българската средновековна литература, 170-178. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2006
Милтенова, Анисава, авт . 2006. Към въпроса за многократните преводи и редакции в състава на монашеските флорилегии. В , Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7–9 юли 2005 г., 309–312. (Многократните Преводи В Южнославянското Средновековие. Доклади От Международната Конференция, София, 7–9 Юли 2005 Г.). София.
2003
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Въпросо-ответна литература. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 110-111. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Гадателни книги. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 112-114. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). София.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Географски съчинения. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен справочник, 114-115. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Справочник). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Лунник. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 287. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). София: Петър Берон.
Милтенова, Анисава & Румяна Павлова, авт-ри . 2003. Пандекти. В , КМЕ, vol. 3, 61–66. (Кме). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Паримийник. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 353-354. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, Анисава, авт . 2003. Патерични разкази. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 356–357. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник).