Вие сте тук

Библиография

Експортирай 62 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Анисава Милтенова  [Отмени всички филтри]
2009
Милтенова, А.. (2009). Исторически съчинения. В История на българската средновековна литература ( 184-193).
Милтенова, А.. (2009). Сборници с неустойчив, непостоянен състав. В История на българската средновековна литература ( 715-718). София: Изток-Запад.
2008
Стойкова, А.. (2008). Агиографията през IX-XI век. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 130–142). София: Изток-Запад.
Йовчева, М.. (2008). Акростихове. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 114–115). София: Изток–Запад.
Томова, Е.. (2008). Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В А. Милтенова & Миклас, Х., Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София) (с. 135−165). София.
Славова, Т.. (2008). Йоан Екзарх. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 243–246). София: Изток-Запад.
Стойкова, А.. (2008). Константин Преславски. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 240–245). София: Изток-Запад.
Йовчева, М., & Милтенова, А.. (2008). Нови макрожанрови състави. В История на българската средновековна литература ( 561-566). София: Изток-Запад.
Йовчева, М.. (2008). Оригинални произведения на старобългарската химнография. Приложение. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 121–125). София: Изток–Запад.
Йовчева, М., & Милтенова, А.. (2008). Преводи със спорен произход. В История на българската средновековна литература ( 264-265). София: Изток-Запад.
Стойкова, А.. (2008). Старобългарската непесенна поезия . В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 126–130). София: Изток–Запад.
Славова, Т.. (2008). Теологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 170-178). София: Изток-Запад.
2006
Милтенова, А.. (2006). Към въпроса за многократните преводи и редакции в състава на монашеските флорилегии. В Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7–9 юли 2005 г. ( 309–312). София.
2003
Милтенова, А.. (2003). Въпросо-ответна литература. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 110-111). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, А.. (2003). Гадателни книги. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 112-114). София.
Милтенова, А.. (2003). Географски съчинения. В Старобългарска литература. Енциклопедичен справочник ( 114-115). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, А.. (2003). Лунник. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник (с. 287). София: Петър Берон.
Милтенова, А., & Павлова, Р.. (2003). Пандекти. В КМЕ (Том 3, 61–66). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
Милтенова, А.. (2003). Паримийник. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 353-354). Велико Търново: Абагар.
Милтенова, А.. (2003). Патерични разкази. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 356–357).
Милтенова, А.. (2003). Похвали за Иван Александър. В Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 381-382). Велико Търново: Абагар.