Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Павлова, Румяна  [Отмени всички филтри]
2008
Ostslavische Heilige in südslavischen Kanontexten der Slavia Orthodoxa im 13. - 14. Jahrhundert
2003
Милтенова, А., & Павлова, Р.. (2003). Пандекти. В КМЕ (Том 3, 61–66). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
1994
Павлова, Р.. (1994). Петър Черноризец - старобългарски писател от Х век. Кирило–Методиевски студии (Том 9). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1991
Динеков, П., Минчева, А., & Павлова, Р.. (1991). Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) (Том Том 1. Изследвания и текст). София: Издателство на БАН.
1982
Павлова, Р., & Богданова, С.. (1982). Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 96–97.
1981
Павлова, Р.. (1981). Вековни езикови взаимодействия между българи и руси. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 42–50.
1979
Павлова, Р.. (1979). Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 87–89.
Павлова, Р.. (1979). Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, 51–63.