Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Павлова, Румяна  [Отмени всички филтри]
2010
Павлова, Румяна & Ценка Досева, авт-ри . 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 85–89.
2008
Ostslavische Heilige in südslavischen Kanontexten der Slavia Orthodoxa im 13. - 14. Jahrhundert
2003
Милтенова, Анисава & Румяна Павлова, авт-ри . 2003. Пандекти. В , КМЕ, vol. 3, 61–66. (Кме). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
1998
Павлова, Румяна, авт . 1998. Пролог Рс 705 от Народната библиотека на Сърбия в Белград. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–128.
1994
Павлова, Румяна, авт . 1994. Петър Черноризец - старобългарски писател от Х век. Кирило–Методиевски студии. Том 9. (Кирило–Методиевски Студии). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1992
Павлова, Румяна, авт . 1992. Житие Феодосия Печерского в южнославянских рукописях {ХІІІ–ХІV} вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 50–67.
1988
Павлова, Румяна, авт . 1988. Сведения о Борисе и Глебе в южно-славянской письменности {ХІІІ–ХІV} вв.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–40.
1985
Павлова, Румяна, авт . 1985. Неотбелязано съчинение в Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–121.
1984
Селимски, Людвиг, Румяна Павлова, Максим Сл. Младенов, Калина Иванова, Лили Лашкова, Станьо Георгиев & Иванка Васева, авт-ри . 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 101–124.
1982
Павлова, Румяна & Събка Богданова, авт-ри . 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 7. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 96–97.
1981
Павлова, Румяна, авт . 1981. Вековни езикови взаимодействия между българи и руси. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 42–50.
1979
Павлова, Румяна, авт . 1979. Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 87–89.
Павлова, Румяна, авт . 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.