Вие сте тук

икос

Автор: 
Регина Койчева

Служба за св. Димитър Солунски

М(С)ЦА ТО(Г) ВЪ К͠Ѕ. пам(т) великаго трѹса. и ст͠го мч͠нка Дьмитриа.

Служебен миней за октомври от 1096 г. (РГАДА, ф. 381, Син. тип. № 89, лл. 100а –107а)
                             

тро(п). гла(с). г͠. Велика ѡбрѣте въ  бѣдахъ тебе помощьника⁘~

                                          

сѣ(д). гла(с) .д͠. по(д). Възнесыи сѧ на.           

Подвигъ добрыи подвиза сѧ стр͠пце х͠въ вѣрою и м͠чтль обличилъ еси нечьстьѥ

Кондак и икос за св. Петка Търновска

Драганов миней, кр. на ХІІІ – нач. на ХІV в., Зографски манастир № 54. 

ко(д). гла(с) г҃. по(д) Дв҃а дн(с)е прѣ⁘

 Ст҃ѫѫ. вси ꙁастѫпницѫ. сѫщѫѫ. въ бѣдахъ. бл҃гочестно въспоимъ. Параскевии ст҃ѫѫ.

та бо жїтие ѡставльши. нетлѣемо приѫтъ ова вь вѣкы.

сего ради славѫ ѡбрѣте чюдесемъ бл(д)тъ. б҃иемъ велѣниемъ⁘

 ико(с)⁘

 Чюдесемъ источникъ ѿвръꙁе сѧ. прїдѣте почръпѣмь н҃нѣ воды. точѧщи ицѣление.

ибо ñт҃аа точїтъ цѣлⸯбы. едина бо ꙗвишѫ сѧ сиѫ чюдеса прѣславнаа всѣмъ.