You are here

патерик

Author: 
Ана Стойкова

Разказ за стареца Герасим и лъва

Патеричен разказ. Текстът е от патеричния сборник Лимонис (Λαιμὼν Πνευματικός, у нас лѫгъ доуховьныи), издаден на гръцки и латински (Migne LXXXVII, 3: col. 2965-2970). Автор на сборника е Йоан Мосх (ʼΙωάννες Μόσχος), живял през втората половина на VI в., умира в Рим в 619 г. Монах и привърженик на аскетизма, той обикаля многобройни манастири в Египет, Палестина, Сирия и Мала Азия, придружаван от Софроний, по-сетнешен Йерусалимски патриарх. Случките, научени или видени по време на тези пътешествия, описва в сборник, който посвещава на издигнатия си спътник.

Разказ за стареца Герасим и лъва

СЛВО꙯꙯ о СТМ꙯꙯Ь . ГЕРАСИМ(ѣ) . ЕМ(ꙋ)ЖЕ ЅВѢРЬ ПОработъ лютъ . вѣры его ра(д)и . ѻче꙯ бл(с)ви.

Севастиянов сборник, Сев. ІІ.41 /М. 1467, сбирка на П. Севастиянов, РГБ-Москва, началото на ХІV век, среднобългарски език и правопис, л.30б-33а

(Ꙗ)ко ѿ единого пьприща . ст꙯го и̇ѻ̇̇рданѣ рѣкы . лавра ѥ(с) ѡ̈ца꙯꙯ герасима . вь тѫ лаврѫ приходѧщемъ намъ (31а) Повѣдашѫ намъ Тоу сѣдѧщеи̇ старц҆҆и ѡ̈ а̇вв̇́ѣ герасимѣ . ꙗко ходѧщѫ є̇моу єдиноѭ҇ по ѡ́бычаю̇́ . по брѣгоу рѣкы ст꙯[го] иѻ̇́рданѣ . оусрѣте и̇ львь велм҆и рыка(ѩ) рыданиє́мъ . ногы ради своє́ѩ . имѣш[е] бо тръстѣнѫ трѣскѫ оунеꙁш̇́ѫѩ҅́ вь ноѕ[ѣ] ꙗ̇́ко ѿ сего ѥ҆́моу ѻтещи ноѕѣ . и҅́ пльнѣ г(ь)ноа̇ быти . и̇ ꙗ̇коже оу҇ꙁрѣ львъ старца . п[о]каꙁаа́ше є́м҆оу ногѫ . ꙗ̇же̇ бѣ ꙗ̇̇́ꙁв̇́на̇ ѿ оунеꙁшиа порѣꙃи . рыдаѩ̇́ ѕѣло . и҅ м꙯лѧ́ сѧ ꙗ̇кы члв꙯къ раꙁоуменъ .