Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Лили Лашкова  [Отмени всички филтри]
2000
Лашкова, Л.. (2000). Адам Евгениевич Супрун (1928–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25, 173–175.
Лашкова, Л.. (2000). Павле Ивич (1924–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25, 169–172.
1996
Лашкова, Л.. (1996). Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21, 124–126.
1991
Лашкова, Л.. (1991). Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 22–28.
1988
Лашкова, Л.. (1988). Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 7–13.
Лашкова, Л.. (1988). Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 224–226.
1987
Лашкова, Л.. (1987). Йосип Хам (1905–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 127–128.
1984
Лашкова, Л.. (1984). Трета българо-белоруска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 132–134.
1981
Лашкова, Л.. (1981). За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 51–60.
1979
Лашкова, Л., & Шверчек, Л.. (1979). Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 39–44.