Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Васева, Иванка  [Отмени всички филтри]
2004
Васева, И.. (2004). Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 17–25.
1981
Васева, И.. (1981). Лятна школа по теория и критика на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 139–140.
1979
Васева, И.. (1979). Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 121–122.
1978
Васева, И.. (1978). Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 48–53.
1977
Васева, И.. (1977). Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2, 9–22.