Вие сте тук

Статии

о

Преписът на цикъла общи служби с акростиховия подпис на св. Климент Охридски в общата служба за светител в празничния миней (сръбска редакция) от 1435 г., който се пази в Националната библиотека в София под сигнатура НБКМ 122, може да се разгледа на компютърни страници 627–640 (номерация с молив в ръкописа: л. 312r–318v) тук:

https://www.europeana.eu/portal/bg/record/9200114/BibliographicResource_3000096072549.html?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9

О

Гръцкият оригинал на Описанието не е известен. Смята се, че Константин Костенечки е направил превода (допълнен с негови собствени коментари) по време на престоя си в Йерусалим през 1415-1420 г. Интересна особеност на текста е сравнението на топографията на светите земи с тази на югозападна България. Единственият запазен цялостен препис на описанието е в  ръкопис № 49 от манастира Николяц, Черна гора, датиращ от  1556 г. Фрагмент от текста (краят му) по известния Ловчански сборник от XVI в.