Вие сте тук

Статии

З

Разказът за авва Даниил Скитски и монахинята, която се преструвала на пиянаq е изключително популярен в средновековните литератури. Познат е в етиопски, сирийски, арменски, гръцки, латински и славянски версии. В сирийската версия на разказа монахинята се преструва на луда, а не на пияна. Предполага се, че именно в нея историята е представена в първичния си вид. Гръцкият текст (BHG 2101) е запазен в различни редакции и огромно количество преписи. Неговият славянски превод се включва в състава на Сводния патерик, както и в някои материци.

Византийският книжовник Георги Хировоск (VI в.) е известен в старославянските литератури единствено със съчинението си „Περὶ τρόπων (За стилистичните фигури)“. То е преведено на старобългарски език още по времето на цар Симеон (893-927) и е включено в т.н. Симеонов сборник от 913-918 г. След това обаче сред южните славяни то не се преписва, тъй като скоро след появата му целият сборник е взет от Преслав и отнесен в Русия от киевския княз Светослав Игоревич по време на похода му от 968-971 г.

Заглавие: Законъ сѹдный людьмъ

Начало: Прежде всѧкоѩ правды достоино ѥсть о Би҃и правдѣ г҃лати.

Заглавие: Закони земледѣлні ѿ Оустіановы(х) книгъ. ѡ земледѣлцѣ(х)

Начало: Достоить земледѣльцю, дѣлающю свою нивоу, быти праведноу и не въсхыщати бразноу ближнѧго своего.