Вие сте тук

Статии

н

Надписът на чъргубиля (ичиргу боил) Мостич е открита от Станчо Станчев през 1952 г. по време на археологически разкопки в манастирската църква в местността Селище в Плиска. Днес оригиналът му се намира в Националния археологически музей в София, а негово копие се съхранява в Археологическия музей в Преслав. Надписът е изсечен върху каменна плоча с размери приблизително 1,30 х 0,58 м. и дебелина около 10 см., която покрива зидания гроб на покойника. Текстът е изрязан в 12 реда.

Надписът е намерен в крепостта Боженишки Урвич близо при с. Боженица, Ботевградско. Изсечен е върху скална площадка с размери 3,25 х 1,90 м. Негови копия се пазят в Историческия музей в Ботевград и в Националния исторически музей в София.

Н

Като литературно произведение „Написание за правата вяра“ от Константин-Кирил Философ не е някакво изключително явление и не представлява нещо ново в християнската книжнина. Авторът му следва една вековна традиция, широко разпространена в християнския свят от първите векове до ново време. В жанрово отношение „Написанието“ спада към т.нар. вероизповедни формули, символи на вярата, изложения на вярата, които наред със Светото писание и Светото предание стават през вековете норми на вярата. Изложението в „Написанието“ е подчинено на строго определен план.

Заглавие: С Богом починают се кнїиги сїе глаголїемїе грчькїим езыком, номоканѡн сказаїемїе нашим езыком законоꙋ правило.

Заглавие: Номоканѡнъ, сирѣчь законоправильникъ, имѣѧи правила по сокращенїю с҃тыхъ Ап҃лъ, Великагѡ Василїа, и ст҃хъ  соборѡвъ

Начало: Рꙋкополатаѧи внѣ своего предѣла съ рꙋкополагаемымъ да извержетсѧ...

Заглавие на предисловието: Предисловїе и сказанїе, ѡ еже какѡ подобетъ быти дꙋховникꙋ, и сказовати невозбраниѡ приходѧщимъ къ немꙋ

Начало: Прїемлѧи помышлениѧ члѡвеческа дълженъ естъ быти ѡбразъ бл҃гъ всѣм...