You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2014
Хаджиева, Е., Влахова, Р., Велкова, Й., Асенова, А., & Шушлина, В.. (2014). Как се общува на български?. Български език като чужд (p. 188). София: Гутенберг.
Парижкова, Л.. (2014). Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. In Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции (pp. 123–128). София: За буквите – О писменехь.
Хаджиева, Е., Влахова, Р., Велкова, Й., Шушлина, В., & Асенова, А.. (2014). Лесното в трудния български език. Български език като чужд (p. 333). София: Гутенберг.
Толева, П.. (2014). Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, 33–44.
Павлова, Н.. (2014). От Балкана до балканизация. Българска реч, 20, 7-16.
Риболов, С.. (2014). Приносът на св. Максим Изповедник. In Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци (pp. 209-234).
Атанасова, Д.. (2014). Приспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et sociorum и неговите южнославянски контексти). In D. Gil & Kuczyńska, M., Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych (Vol. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 9, pp. 33-52). Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
Парижкова, Л.. (2014). Проучване на буккросинг зони в България. В: .. In Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013 (pp. 177–183). София: За буквите – О писменехь.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Йовчева, М.. (2014). Старобългарският служебен миней (p. 388). София: Издателски център "Боян Пенев".
Кънчева, П.. (2014). Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). In Езикът във времето и пространството (pp. 151 – 157). София: Международно социолингвистическо дружество.