You are here

Biblio

Export 7162 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2013
Бояджиев, Т.. (2013). Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19, 5–14.
Абаджиева, М.. (2013). Езикът на павликянската книжнина от XVIII в.. Български език, 40. Приложение, 262 – 273.
Сталянова, Н.. (2013). Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19, 69 – 74.
Кузидова, И.. (2013). Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. In Wiener Slawistischer Almanach (Vol. Sonderband 82, pp. 123–133). München - Berlin - Wien.
Житийная литература. (2013). Житийная литература. In Православная энциклопедия (Vol. 19, pp. 283-345). Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Турилов, А.. (2013). Житийная литература. In Православная энциклопедия (Vol. 19, pp. 283-345). Москва. Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Иванова, К.. (2013). Житийная литература. Болгарская. In Православная энциклопедия (Vol. 19). Retrieved from http://www.pravenc.ru/text/182317.html
Лявданский, А. К.. (2013). Завет. In Православная энциклопедия (Vol. 19, pp. 449-457). Москва.
Пашов, П.. (2013). Закономерности и тенденции. Българска реч, 19, 8 – 10.
Геймън, Н.. (2013). Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите. Приливи. Блогът на библиотекаря. presented at the 18.10.2013. Retrieved from http://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/