You are here

диететикон

Синоними: 
диететолог
диетичен календар
Препратка към термин: 
Author: 
Ирина Кузидова-Караджинова

диететикон според месеците

Диететиконът представлява правила за храненето, за хигиената и медицински указания според месеците в годината. Текстът на диететикона е много подобен на препис в ркп. № 698 от НБКМ, Габровски сборник от 1824 г. Към тези два преписа с известна уговорка се отнася и диететиконът в ркп. № 115 от Народната библиотека в Пловдив от 1674 г. – сборник на известния карловски копист Авраам Дмитриевич.

диететикон според месеците

Ѡ ИСПРАВЛЕНЇЕ ЗОДИАХЬ

Препис в сборник № 724 от НБКМ, дамаскин от ХVІІІ в., л. 10а-12б.

Описание на ръкописа в: Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека.Т. 2. С., 1923 г., с. 381.

 

Текстът на диететикона е много подобен на препис в ркп. № 698 от НБКМ, Габровски сборник от 1824 г. Към тези два преписа с известна уговорка се отнася и диететиконът в ркп. № 115 от Народната библиотека в Пловдив от 1674 г. – сборник на известния карловски копист Авраам Дмитриевич. Отличителна особеност на трите свидетелства е включването на аргументи от хуморалната теория като мотивация за съблюдаването на хранителните предписания, добавянето на климатични разяснения към месеците, както и по-широкия диапазон на хигиенни препоръки.

   (л. 10а) Мцⷭь мартъ

  Въ сеи мцⷭь зела (!) сила приходить и ѿ человека хракотина ѿходитъ и тело кровъ ѡсноваеть кровъ да теглишъ добро еⷭ билїе да пиїшъ и да са миешь често и слатко да ѧдеⷲ и гарлото си плакни и сꙋтро да плюешь и фтиче мѧсо и ѧица добро е пази са ѿ много ꙗсте ѿ суха риба солена. на марта на .д. день лѧстувицата ѿ зимовище дигнава са.

            Мцⷭъ априль