You are here

повествователни съчинения

Синоними: 
белетристика
Author: 
Ана Стойкова

Александрия

Преводен елинистически роман за живота и подвизите на прочутия владетел и пълководец Александър III Македонски (Александър Велики) (356 пр. н. е. – 323 пр. н. е.). Създаден е през III в. от н. е. Авторството му се приписва на Калистен – съратник на Александър. Предполага се, че през IX–X в. в България възниква ранен славянски превод, който влиза в състава на първата редакция на руския исторически свод ‒ Елинския и Римския летописен свод. Вариантът на съчинението – Хронографската Александрия - се среща единствено в състава на историческите летописи.

Александрия

Житие и повесть достолепно и дивно • и кь во(ин)ст(в)о(м) •оустрьмлꙗющи се • ползно сты, и слышати добродетѣлна • и блгчьстиваи велѣоумна мꙋжа • ве(ли)каго алеѯандра македонскаго цра•како и ѿкꙋдꙋ бы(с) • и како и дог(д)еприель ѥ и кы(х) ради добродетел

Препис в ръкопис НБКМ № 771 (381), Софийска илюстрирана Александрия от XV в.

По(д)баеть чьтꙋщомꙋ размети ·
и разꙋмеющомꙋ · сего воинствиимь,
и мꙋжьствнимь · спо(д)бити се име ѥи сь
мисль да разꙋмеють · еже сице начело
бы(с) великои бжіеи премꙋдрости · сьз(д)авшои
себѣ хра(м) ·
         (Софийска илюстрирана Александрия от XV в., л. 1)